Privacybeleid

Algemeen
Fryslân Homes vindt het belangrijk dat u weet hoe Fryslân Homes omgaat met uw persoonsgegevens die u invoert als u via Fryslân Homes op zoek bent naar een huis of een woning wilt verhuren of verkopen. Het gaat hier naast uw NAW-gegevens om gegevens omtrent uw zoekopdrachten of woning. Daarnaast gaat het om automatisch gegenereerde informatie (zie daarover uitgebreider hierna). Wij leggen hieronder graag ons Privacybeleid uit. Met andere woorden: wat doet Fryslân Homes met uw persoonsgegevens?

Het korte antwoord is: Fryslân Homes wenst uw persoonsgegevens te gebruiken om de kans te vergroten dat u vindt wat u via Fryslân Homes zoekt of aanbiedt. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen als u dat goed vindt. Fryslân Homes is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

U bepaalt zelf welke persoonsgegevens u aan Fryslân Homes ter beschikking stelt.

Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op de Fryslân Homes websites en niet op andere websites waarvoor op de websites links worden getoond. Als u via een hyperlink op één van de Fryslân Homes websites terecht komt op de website van een ander, zoals een overheidsinstantie, dan geldt dit privacybeleid niet voor uw bezoek aan die website.

Wie is Fryslân Home Rentals 
Fryslân Homes (hierna: Fryslân Homes) is een bemiddelar in woonruimte die het Friese aanbod van woonruimte, verkoop en verhuur, op internet presenteert op verschillende websites zoals fryslanhomestekoop.nl en fryslanhomestehuur.nl. Het hoofdkantoor van Fryslân Homes bevindt zich in Heerenveen op de Struikheide en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

Fryslân Homes vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Daarom worden uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Fryslân Homes houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De wijze van opslaan en het gebruik van uw persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Fryslân Homes bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming zal Fryslân Homes uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Fryslân Homeskan persoonsgegevens doorgeven aan derden zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting).

Op welke wijze beschermt Fryslân Home Rentals uw persoonsgegevens
Fryslân Homes neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Fryslân Homes doet dat onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gebruik van wachtwoorden, een wachtwoordbeleid, codering van wachtwoorden en encryptie van data afkomstig van bezoekers en Fryslân Homes. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een professionele derde.

Indien u als bezoeker van een website van Fryslân Homes besluit uw gegevens via Fryslân Homes aan een derde te verstrekken, dan is Fryslân Homes niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met uw gegevens omgaat.

Welke informatie verzamelt en verwerkt Fryslân Homes?
Fryslân Homes verzamelt en verwerkt drie soorten informatie:

   informatie die u zelf invult;
   automatisch gegenereerde informatie;
   informatie omtrent te huur aangeboden objecten.

Fryslân Homes-mail
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de diensten die Fryslân Homes aanbiedt, kunt u een persoonlijke Fryslân Homes-mail versturen. Hierin kunt u bepaalde informatie over uzelf invullen, zoals uw e-mail adres, naam, adres, woonplaats, telefoonnummers en zoekprofiel. Deze informatie wordt verzameld en verwerkt door Fryslân Homes.

Automatisch Gegenereerde Informatie
Fryslân Homes maakt geen gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein software bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Meer informatie over de cookies die Fryslân Homes gebruikt kunt u vinden in het Cookiebeleid.

Voor welke doeleinden zal Fryslân Home Rentals informatie over u gebruiken?
De verzamelde persoonsgegevens kunnen door Fryslân Homes worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

het beschikbaar stellen van een online platform voor het Nederlandse aanbod van onroerend goed;
het meten van de belangstelling voor Fryslân Homes diensten en het bevorderen van het gebruiksgemak van de Fryslân Homes websites;
statistisch en wetenschappelijk onderzoek naar de woningmarkt door derden;
het beantwoorden van vragen van gebruikers;
het afdwingen van naleving van de Gebruiksvoorwaarden van Fryslân Homes;
het verstrekken van (persoons)gegevens aan derden zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties indien Fryslân Homes daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Privacybeleid;
voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomsten met makelaars over de Fryslân Homespromotie)producten en diensten;

Door gebruik te maken van Fryslân Homes, geeft u Fryslân Homes toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de volgende doeleinden:

informatie aan u verstrekken over diensten en updates van Fryslân Homes;
het aan u toesturen van (Fryslân Homes)statistieken, zoals statistieken die informatie bevatten over hoe vaak uw woning wordt bekeken op Fryslân Homes;

Wijzigingen
Fryslân Homes behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid zonder voorafgaande bekendmaking te wijzigen. Aanpassingen zullen per direct in werking treden, tenzij anders vermeld.

Dit betekent overigens niet dat Fryslân Homes uw persoonsgegevens zal gebruiken voor doeleinden waarvoor u nog geen toestemming hebt gegeven.

De bekendmaking geschiedt door publicatie op de Fryslân Homes websites en/of het versturen van een mededeling per email aan alle Fryslân Homes account houders. Fryslân Homes adviseert u regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Vragen
Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met Fryslân Homes op te nemen.

Fryslân Homes, Struikheide 6, 8445 SE Heerenveen

info@fryslanhomes.nl

Dit Privacybeleid is aangepast op 1september 2015.